Chcemy poinformować, że – ze względu na rozpoczęty remont posadzki w naszym kościele – Msze święte w dni powszednie sprawowane będą w salce katechetycznej. Jeżeli Ktoś będzie chciał skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania proszony jest o podejście do kapłana i poinformowanie go o tym. Wszelkie niezwłoczne sprawy kanclearyjne prosimy załatwiać bezpośrednio po Mszach świętych (od poniedziałku do czwartku).