Do Bożego Narodzenia poprowadzi w tym roku św. Józef z rodu Dawida. On – człowiek, któremu Bóg, jak to podkreślił Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris custos”, „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami” – będzie przewodnikiem na adwentowej drodze.

Podczas Rorat ze świętym Józefem dzieci i młodzież oraz wszyscy ich uczestnicy poznają historię powiernika tajemnicy Boga, opiekuna i wychowawcy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcę Kościoła.

Dzisiaj, tj. 4 grudnia uczestniczy Rorat otrzymali planszę, na którą w kolejne dni będą przyklejać obrazki. Jutro dostaną pierwszy z piętnastu obrazków...