Na mocy dekretów Biskupa Gliwickiego Jana Kopca nastąpią personalne zmiany w naszej parafialnej wspólnocie: Proboszcz - Ksiądz Dziekan Piotr Mańka przechodzi na zasłużoną emeryturę, natomiast Wikary - Ksiądz Tomasz Szumlas został mianowany wikariuszem bytomskiej parafii świętego Jacka. Ich miejsce, jako Administrator, zajmie od 27 sierpnia ksiądz Marek Niewiadomski - dotychczasowy wikariusz parafii świętego Józefa w Kaletach-Jędrysku.

Obecnych Duszpasterzy i nowego Pasterza naszej wspólnoty otoczmy modlitwą, aby "Pan Bóg, który bez żadnych zasług dał im udział w wiecznym kapłaństwie Chrystusa i wybrał ich do służby Kościołowi, sprawił, aby byli mężnymi i pokornymi głosicielami Ewangelii oraz wiernymi szafarzami sakramentów".